Aiko Kensha Kitsunetsuki x Aiko Kensha no Minori go

A surprise mating and birth resulted in the sole survivor of the D litter

Daacha Kiseki Shinsei Nawashi